Amada bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho dòng EGB series mới – giảm 20% lượng khí thải CO2 và giảm 90% lượng dầu tiêu thụ với động cơ servo độc đáo. Giá của mô hình đại diện bắt đầu từ 39,1 triệu yên chưa bao gồm thuế. Mục tiêu doanh số hàng năm khoảng 1.300 chiếc trên toàn thế giới. Sê-ri mới không yêu cầu thiết bị thủy lực, giảm tác động môi trường và chi phí bảo trì, đồng thời cải thiện năng suất. Được trang bị thiết bị AMNC 4ie, nó hỗ trợ sự an toàn của công nhân và độ chính xác của quá trình xử lý. Hỗ trợ nhiều loại phôi.