Theo Hiệp hội thiết bị bán dẫn Nhật Bản, doanh số bán thiết bị sản xuất chất bán dẫn của Nhật Bản trong tháng 4 đã giảm 0,4% so với tháng trước xuống còn 333,944 tỷ Yên (3,014 tỷ USD), con số âm đầu tiên trong hai tháng. Việc điều chỉnh hàng tồn kho vẫn tiếp tục, đặc biệt là đối với chất bán dẫn bộ nhớ và rất khó dự đoán khi nào thị trường chạm đáy, điều này dẫn đến việc các nhà sản xuất chất bán dẫn hạn chế đầu tư. Ý thức ngày càng tăng về suy thoái kinh tế toàn cầu cũng được cho là đã đóng vai trò như một cơn gió ngược.

Nhu cầu về chất bán dẫn điện dùng để điều khiển dòng điện rất lớn đối với xe điện và các nhà sản xuất chất bán dẫn điện ngày càng sẵn sàng đầu tư. Tuy nhiên, tỷ lệ chất bán dẫn điện so với nhu cầu thiết bị tổng thể là nhỏ và chúng tôi không thể hấp thụ hoàn toàn sự sụt giảm nhu cầu về bộ nhớ và các ứng dụng khác.

for more info:https://www.seaj.or.jp/