SCREEN Semiconductor Solutions, công ty hàng đầu về thiết bị sản xuất chất bán dẫn, tự hào về dòng sản phẩm đặc biệt và thị phần toàn cầu của mình. Là một phần trong sáng kiến mới nhất của họ, họ đã thành lập một trung tâm đào tạo ở Masaki-cho, tỉnh Kumamoto. Trung tâm đào tạo này phục vụ như một trung tâm đào tạo nhân viên tham gia bảo trì thiết bị sản xuất chất bán dẫn và cung cấp đào tạo cho các kỹ sư, cũng như cung cấp dịch vụ bảo trì cho thiết bị của họ. Ngoài ra, các nhà sản xuất chất bán dẫn cũng có thể sử dụng cơ sở này.

Nỗ lực này được thực hiện với sự công nhận của thị trường liên quan đến chất bán dẫn sôi động của Kyushu. Trung tâm đào tạo, nằm trong nhà máy Kumamoto, nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng dịch vụ trong khu vực. Với khoản đầu tư khoảng 500 triệu yên, họ sẽ lắp đặt tám đơn vị thiết bị, bao gồm thiết bị làm sạch và hệ thống ủ đèn flash, là một phần trong danh mục đầu tư của công ty. Trung tâm đào tạo có tổng diện tích sàn là 1.344 mét vuông và dự kiến sẽ tiếp nhận 1.500 học viên hàng năm.