OKI đã phát triển hai loại mạch in dẻo (FPC) có thể chịu được nhiệt độ cao và môi trường hơi nước áp suất cao. Các FPC này được cung cấp cho các nhà sản xuất thiết bị sản xuất chất bán dẫn và thiết bị y tế và được định giá riêng dựa trên các thiết kế tùy chỉnh. Chúng tôi đang hướng tới doanh thu từ 100 triệu yên trở lên vào năm 2023.

Các sản phẩm mới được phát triển là “FPC chịu nhiệt cao” và “FPC chịu hơi nước áp suất cao”. FPC chịu nhiệt cao chịu được xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao trong 1.000 giờ trong môi trường 200°C, duy trì độ bám dính với lớp cách điện và đáp ứng các tiêu chuẩn về đặc tính điện. Mặt khác, FPC chịu hơi nước áp suất cao có thể chịu được xử lý hơi nước áp suất cao 250 lần trong môi trường 132°C, lớp cách điện không bị bong tróc, đặc tính điện đạt tiêu chuẩn.

Do đó, FPC có thể được sử dụng trong các ứng dụng và thiết bị trước đây bị hạn chế, cho phép các nhà sản xuất đạt được sự tự do hơn trong thiết kế thiết bị và chức năng cao hơn. Đặc biệt đối với thiết bị sản xuất chất bán dẫn và dụng cụ y tế, nhu cầu xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao và khử trùng bằng hơi nước áp suất cao ngày càng tăng. Tình trạng xuống cấp, bong tróc lớp cách điện vốn là vấn đề tồn tại từ trước đến nay cũng đã được cải thiện.

for more info:http://www.oki.com/jp/press/2023/05/z23016.html