Hiệp hội Robot Nhật Bản (JARA) gần đây đã công bố số liệu thống kê doanh số bán hàng cho năm 2022, cho thấy mức cao kỷ lục về tổng doanh số bán robot do Nhật Bản sản xuất là 824,71 triệu USD, tăng 3,1% so với năm trước.

Đáng chú ý là đã có sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng rô-bốt trong môi trường phòng sạch và các ứng dụng ngoài lắp ráp cũng có sự tăng trưởng đáng kể.

Dưới đây là bảng phân tích khối lượng và giá trị lô hàng theo ứng dụng:

 • Clean room:
  Shipments: 41,862 units (up 25.1%)
  Shipment value: $122.27 million (up 24.8%)

 • Welding:
  Shipments: 46,954 units (+1.0%)
  Shipment value: $92.12 million (up 6.0%)

 • Assembly:
  Shipments: 43,092 units (down 11.6%)
  Shipment value: $82.09 million (up 23.2%)

 • Machining:
  Shipments: 15,461 units (74.4% increase)
  Shipment value: $22.1 million (77.8% increase)

 • Material handling:
  Shipments: 77,454 units (up 11.5%)


Hơn nữa, xét về ngành công nghiệp, trong khi lĩnh vực ô tô chứng kiến sự sụt giảm cả về số lượng và giá trị lô hàng, thì ngành máy móc điện lại có sự tăng trưởng đáng kể. Ngành máy điện đạt 20.707 chiếc (tăng 10,5%) và ngành máy móc thiết bị đạt 5.164 chiếc (tăng 22,1%). Nhu cầu về robot đang mở rộng ra ngoài ô tô và máy móc điện, mở rộng sang các lĩnh vực như sản phẩm kim loại, thực phẩm và đồ uống, thuốc lá và thức ăn chăn nuôi.

Dưới đây là bảng phân tích khối lượng và giá trị lô hàng theo ngành:

 • Automotive industry:
  Shipments: 12,579 units (down 6.9%)
  Shipment value: $40.12 million (down 11.3%)

 • Electrical machinery industry:
  Shipments: 27,070 units (+10.5%)
  Shipment value: $70.81 million (up 16.8%)

 • Machinery industry:
  Shipments: 5,164 units (up 22.1%)
  Shipment value: $17.07 million (up 19.5%)

 • Metal products industry:
  Shipments: 2,734 units (up 15.1%)

 • Food and beverage, tobacco, and feed industries:
  Shipments: 883 units

for more info:https://www.jara.jp/e/data/dl/year/IR_CY2022_e.pdf