Mophria, hợp tác với ISORG từ Pháp, đã phát triển một công nghệ cho phép xác thực tĩnh mạch bằng cảm biến phim siêu mỏng có độ dày xấp xỉ 1mm.

Xác thực tĩnh mạch là một phương pháp xác định chính xác các cá nhân bằng cách sử dụng các mẫu tĩnh mạch duy nhất khác nhau tùy theo từng người.

Trong quy trình xác thực tĩnh mạch thông thường, hình ảnh tĩnh mạch ổn định yêu cầu tiêu cự vài centimet, đạt được bằng cách sử dụng thấu kính quang học để tập trung ánh sáng vào cảm biến hình ảnh.

Công nghệ mới được công bố kết hợp công nghệ OPD (Bộ tách sóng quang hữu cơ + Bảng nối đa năng bóng bán dẫn màng mỏng) của ISORG, điều khiển quang học và công nghệ xác thực tĩnh mạch độc quyền của Mophiria, cho phép xác thực ở dạng cực kỳ mỏng.Do đó, xác thực tĩnh mạch trở nên khả thi trong các tình huống và thiết bị khác nhau như thiết bị đeo được, thiết bị di động và các thiết bị IoT khác.

Cảm biến có thể được đặt trên cùng một mặt phẳng với cảm biến phim, sử dụng phương pháp phản xạ và tán xạ độc đáo của Mophiria, để chiếu các đèn LED cận hồng ngoại lên các tĩnh mạch.Mophiria đã tham gia hợp tác với nhiều nhà sản xuất và đặt mục tiêu thương mại hóa công nghệ này trong vòng một năm.

Hơn nữa, Mophiria đảm bảo tính linh hoạt trong việc điều chỉnh kích thước, hiệu suất và các yêu cầu khác của cảm biến, tùy thuộc vào hình dạng và ứng dụng của thiết bị mà nó sẽ được tích hợp vào.