Panasonic Holdings (HD) đã quyết định tập trung đầu tư vào lĩnh vực ắc quy ô tô. Chi phí bảo trì nhà máy sản xuất pin ô tô ở Kansas, Mỹ sẽ lên tới 500 tỷ đến 600 tỷ Yên. Chủ tịch Kusumi đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của thị trường ắc quy ô tô và để đạt được mục tiêu đó, ông cũng đang tập trung vào phát triển công nghệ, chẳng hạn như sự phát triển của mật độ năng lượng, độ an toàn và loại bỏ kim loại hiếm.

Ngoài pin ô tô, HD sẽ đầu tư 400 tỷ yên vào “các lĩnh vực tăng trưởng” như phần mềm quản lý mạng cung cấp và điều hòa không khí (SCM) và 200 tỷ yên vào “nền tảng kỹ thuật” như năng lượng hydro và hệ thống vật lý mạng (CPS) Tôi đã định ném. Tuy nhiên, thông tin mới nhất đã dẫn đến việc chuyển sang xác định đầu tư vào pin ô tô.

Nhiều công ty đã tham gia vào thị trường ắc quy ô tô và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhưng Chủ tịch Kusumi tin rằng nhu cầu có thể được đảm bảo khi phối hợp với các khách hàng cụ thể. Chủ tịch Kusumi cũng đề cập đến hình dạng của pin tích hợp, cho rằng hình trụ dễ làm mát và là một trong những yếu tố mang lại lợi thế cạnh tranh cho nó.

HD cũng đang hướng tới việc mở rộng năng lực sản xuất, mở rộng sản xuất mẫu hàng đầu hiện tại “2170” tại Nhà máy Kansas và sau khi sản xuất ổn định mẫu “4680” lớn tại Nhà máy Wakayama, hãng sẽ mở rộng quy mô lớn sang Bắc Mỹ. Tôi đang lên kế hoạch. “4680” sử dụng hình trụ và được định vị là sản phẩm chủ lực trong tương lai.

Cơ sở sản xuất 4680 vẫn chưa được chọn, nhưng lựa chọn tối ưu sẽ được đưa ra sau khi đánh giá toàn diện các yếu tố như hậu cần, đảm bảo nhân sự và hệ thống hỗ trợ. Để đầu tư tập trung sinh lời, cần phát triển căn cứ đúng thời điểm, cân đối cung cầu.