Mitsubishi Electric và Mitsubishi Heavy Industries đã thông báo vào ngày 29 tháng 5 rằng họ đã chính thức ký hợp đồng vào cùng ngày để hợp nhất các doanh nghiệp sản xuất máy phát điện của họ. Một công ty đầu tư tích hợp sẽ được thành lập vào tháng 4 năm 2024. Tỷ lệ đầu tư dự kiến ​​là 51% bởi Mitsubishi Electric và 49% bởi Mitsubishi Heavy Industries. Công ty sẽ tích hợp thiết kế, sản xuất, kiểm soát chất lượng, bảo trì và kiểm tra các máy phát nhiệt điện, điện hạt nhân và thủy điện để tăng lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng ở các nước mới nổi và xu hướng hướng tới an ninh năng lượng, sẽ có việc xây dựng mới và mở rộng các nhà máy điện chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và nhà máy điện hạt nhân trên khắp thế giới, cũng như sự ổn định của hệ thống điện khi nguồn cung cấp năng lượng tái tạo được mở rộng.Việc sử dụng các máy phát điện lớn cũng góp phần giảm lượng điện năng tiêu thụ. Việc tích hợp sẽ tập hợp các công nghệ và tài sản của cả hai công ty, tăng cường khả năng cạnh tranh thị trường của họ và tồn tại trên thị trường toàn cầu.