https://www.youtube.com/watch?v=ILyEwvM1QcIu0026t=104s

CYBERDYNE, Inc. là một công ty công nghệ người máy có trụ sở tại Nhật Bản. Cái tên CYBERDYNE là một từ được đặt ra kết hợp giữa điều khiển học và động lực học, đồng thời thể hiện triết lý của công ty nhằm hướng tới sự cộng sinh giữa con người và rô-bốt.

CYBERDYNE phát triển công nghệ điều khiển học để bổ sung cho khả năng thể chất của con người và đã phát triển “HAL (Hybrid Assistive Limb)” làm sản phẩm đại diện. HAL là bộ đồ rô-bốt có thể cảm nhận chuyển động của người mặc và tăng cường sức mạnh cơ bắp cũng như hỗ trợ tập luyện. Bộ quần áo này được sử dụng để phục hồi chức năng và hỗ trợ cuộc sống hàng ngày cho những người khuyết tật về thể chất.

Sử dụng cảnh robot phục hồi chức năng bị mòn cơ thể “HAL” tại Hoa Kỳ

CYBERDYNE có 27 địa điểm dịch vụ tại Hoa Kỳ và có kế hoạch bổ sung thêm. Do đó, chúng tôi sẽ mở rộng các dịch vụ cải thiện chức năng thể chất tại nhà bằng HAL và để theo dõi sức khỏe hàng ngày.

CYBERDYNE cũng đã chính thức cung cấp “phương pháp điều trị từ tính” kể từ tháng Giêng.

Việc phê duyệt thiết bị y tế cho HAL đang tiến triển nhanh chóng ở nước ngoài, bao gồm Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu (EU), Châu Á và Trung Đông.

more info:https://www.cyberdyne.jp/