Toyota Motor Corporation đã công bố việc thành lập một tổ chức chuyên môn mới về kinh doanh hydro, “Nhà máy Hydro”. Tổ chức này sẽ chịu trách nhiệm phát triển pin nhiên liệu và các sản phẩm liên quan đến hydro, đồng thời sẽ tăng cường chiến lược hợp tác của mình tại các thị trường di động chạy bằng nhiên liệu hydro đang phát triển nhanh chóng ở Châu Âu và Trung Quốc. Việc thành lập tổ chức sẽ củng cố các nguồn lực phát triển và thúc đẩy kinh doanh.

Lĩnh vực kinh doanh hydro sẽ được chuyển từ Công ty CV, công ty phụ trách kinh doanh xe thương mại, sang tổ chức mới. Giai đoạn đầu tiên dự kiến ​​sẽ sử dụng khoảng 1.350 người, với Chủ tịch Công ty Powertrain Mitsumasa Yamagata là chủ tịch của tổ chức mới.

Các phương tiện hiện có như xe tải FCV “MIRAI” và FC sẽ được sản xuất bởi từng công ty nội bộ. Ngoài ra, “Công ty GR” hiện tại sẽ tiếp tục phụ trách phát triển các loại xe động cơ hydro.