เทคโนโลยี

การพัฒนาร่วมกันของเซ็นเซอร์ฟิล์มบางพิเศษขนาด 1 มม. ที่ปฏิวัติวงการโดย Mophiria และ ISORG กำลังขยายความเป็นไปได้จากอุปกรณ์สวมใส่ไปสู่ขอบเขตของ IoT

การพัฒนาร่วมกันของ Mophria และ…

การลดรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม: Toyo Machinery & Metal เปิดตัวเครื่องหล่อไฟฟ้า ‘Ds-EX2 Series’ พร้อมความสามารถในการเพิ่มกำลังที่เพิ่มขึ้นสำหรับการผลิตที่ยั่งยืน

เพื่อจัดการกับความท้าทายในการเ…

Kyocera พัฒนาเครื่องพิมพ์ผ้าระบบดิจิตอลใหม่ที่ใช้หมึกสีในการย้อมผ้า ตระหนักถึงการย้อมผ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องใช้น้ำ

ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายทั่ว…