สถิติการขายอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของญี่ปุ่นในปี 2565: การใช้งานในห้องปลอดเชื้อแสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สำคัญ การแบ่งรายละเอียดตามแอพพลิเคชั่นและอุตสาหกรรม

Asosiasi Robot Jepang (JARA) b…