Hino Motors และ Mitsubishi Fuso Truck and Bus ประกาศควบรวมกิจการภายในสิ้นปี 2567 การควบรวมกิจการยังรวมถึง Toyota Motor Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Hino Motors และ Daimler Trucks ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Mitsubishi Fuso และข้อตกลงพื้นฐานได้รับการลงนามแล้ว

หลังจากการควบรวมกิจการ Hino Motors และ Mitsubishi Fuso จะทำงานร่วมกันอย่างเท่าเทียมและร่วมมือในด้านการพัฒนา การจัดหา และการผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ จุดประสงค์ของการควบรวมกิจการคือการเป็นผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ของญี่ปุ่นที่สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

อัตราส่วนการรวมระบบและกำหนดการรวมยังไม่เป็นที่สิ้นสุดในขณะนี้ แต่เราวางแผนที่จะบรรลุข้อตกลงในการหารือในอนาคต Daimler Trucks และ Toyota จะมีสัดส่วนการถือหุ้นเท่ากัน ส่วน Hino Motors และ Mitsubishi Fuso จะกลายเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทควบรวมกิจการเป็นเจ้าของทั้งหมด

อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อการพาณิชย์เผชิญกับความท้าทายต่างๆ เช่น ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องการการลงทุนจำนวนมาก จำเป็นต้องมีการควบรวมกิจการเนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะพบว่าเป็นการยากที่จะตอบสนองด้วยตนเอง

Daimler Trucks และ Toyota วางแผนที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยีไฮโดรเจนและ C.A.S.E (การเชื่อมต่อ การขับขี่อัตโนมัติ การแบ่งปัน การใช้พลังงานไฟฟ้า) เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของบริษัทที่ควบรวมกัน