Hino Motors và Mitsubishi Fuso Truck and Bus đã thông báo rằng họ sẽ hợp nhất các doanh nghiệp của mình vào cuối năm 2024. Việc sáp nhập cũng bao gồm công ty mẹ của Hino Motors là Toyota Motor Corporation và công ty mẹ của Mitsubishi Fuso là Daimler Trucks, và một thỏa thuận cơ bản đã được ký kết.

Sau khi sáp nhập, Hino Motors và Mitsubishi Fuso sẽ cùng làm việc trên cơ sở bình đẳng và hợp tác trong các lĩnh vực phát triển, mua sắm và sản xuất xe thương mại. Mục đích của việc sáp nhập là trở thành nhà sản xuất xe thương mại Nhật Bản có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Tỷ lệ tích hợp và lịch trình tích hợp chưa được hoàn thiện vào thời điểm này, nhưng chúng tôi dự định sẽ đạt được thỏa thuận trong các cuộc thảo luận trong tương lai. Daimler Trucks và Toyota sẽ có cùng tỷ lệ sở hữu cổ phần, Hino Motors và Mitsubishi Fuso sẽ trở thành các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của công ty tích hợp.

Ngành công nghiệp xe thương mại phải đối mặt với những thách thức như tính trung lập carbon và hậu cần hiệu quả, đòi hỏi đầu tư đáng kể. Cần phải hợp nhất vì các nhà sản xuất xe thương mại sẽ khó tự đáp ứng.

Daimler Trucks và Toyota có kế hoạch hợp tác phát triển công nghệ hydro và C.A.S.E (kết nối, lái xe tự động, chia sẻ, điện khí hóa) để hỗ trợ tăng cường khả năng cạnh tranh của công ty kết hợp.