Toyota วางแผนเพิ่มการผลิตรถยนต์ในอินเดียอีก 30% ที่ฐานการผลิต Toyota Kirloskar Motor (TKM) เราจะเพิ่มการผลิตโดยเปลี่ยนกะการทำงานเป็นระบบสามกะ นอกจากนี้ยังมีแผนรับบุคลากรจากโรงฝึกฝีมือภายใน TKM ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจำนวนบุคลากรได้ประมาณ 25% นอกจากนี้ เราวางแผนที่จะตอบสนองต่อผลกระทบของการขยายความร่วมมือกับ Suzuki และคำสั่งซื้อที่มั่นคง

TKM ผลิตรถตู้ “Innova” และรถซีดาน “Camry” เป็นต้น และมีพนักงานประมาณ 6,000 คนและมีกำลังการผลิต 310,000 คัน

ด้วยความร่วมมือกับ Suzuki โตโยต้าตั้งใจที่จะจับตลาดอินเดีย ตั้งแต่ปี 2560 โตโยต้าได้ให้บริการระบบไฮบริด และซูซูกิได้จัดหารถยนต์ในรูปแบบ OEM

ในปี 2565 เราจะเริ่มการผลิตรถยนต์อเนกประสงค์แบบสปอร์ต (SUV) ใหม่ “Grand Vitara” ที่พัฒนาโดย Suzuki นอกจากนี้ โตโยต้าจะจำหน่ายในชื่อ “Urban Cruiser High Rider” และตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 ซูซูกิจะเริ่มส่งออกไปยังอเมริกาใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง เป็นต้น

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 โตโยต้ายังเปิดตัวรถมินิแวนรุ่นใหม่ Innova Highcross

ยอดขายรถยนต์ใหม่ของ Toyota ในอินเดียเติบโตขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการฟื้นตัวจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ยอดขายในปี 2565 อยู่ที่ 156,980 คัน เพิ่มขึ้น 20.2% จากปีก่อนหน้า

ประชากรของอินเดียคาดว่าจะแซงหน้าจีนในฐานะประชากรที่ใหญ่ที่สุดในโลก การใช้เครื่องยนต์และการใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน และ Toyota ก็กำลังเร่งลงทุน ในปี 2565 กลุ่มบริษัทโตโยต้าได้ประกาศแผนการลงทุน 48 พันล้านรูปีเพื่อลดคาร์บอน

TKM และบริษัทในเครือที่ผลิตชิ้นส่วนกำลังส่งเสริมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนขับเคลื่อนไฟฟ้า